"W jesiennej zadumie" 11 cm x 11 cm olej 2023

"W jesiennej zadumie" 11 cm x 11 cm olej 2023

Zapytaj o obraz