"Nowosądeckie lato" 11 cm x 11 cm olej 2023

"Nowosądeckie lato" 11 cm x 11 cm olej 2023

Zapytaj o obraz