"Jezu Przemieniony błogosław nam"

"Jezu Przemieniony błogosław nam"
306 cm x 378 cm olej 2022

Zapytaj o obraz