"Morska bryza" 20 cm x 50 cm olej 2023

"Morska bryza" 20 cm x 50 cm olej 2023

Zapytaj o obraz