"Utartym szlakiem" 21 cm x 29 cm olej 2022

"Utartym szlakiem" 21 cm x 29 cm olej 2022

Zapytaj o obraz