"Sądeckie lato" 11 cm x 11 cm olej 2020

"Sądeckie lato" 11 cm x 11 cm olej 2020

Zapytaj o obraz