"Tropem pohukującej sowy" 29 cm x 41 cm

"Tropem pohukującej sowy" 29 cm x 41 cm
olej, technika własna 2019