"Nowosądeckie kadry I" 11 cm x 11 cm

"Nowosądeckie kadry I" 11 cm x 11 cm
olej 2018