"Dziewczyna perłą" / "Pearle Girl" 90 cm x 80 cm olej 2013

"Dziewczyna perłą" / "Pearle Girl" 90 cm x 80 cm olej 2013

Zapytaj o obraz