Szkic do książki "Na styku szeptów"

Szkic do książki "Na styku szeptów"
rysunek 2017