szkic do książki "Na styku szeptów"

szkic do książki "Na styku szeptów"
ołówek 2017